News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินค่างาน

ทักทาย.....

      พื้นที่ในส่วนนี้ผมได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของเวปไซค์ในการให้บริการวิชา การแก่สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ทางวิชาการ ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปที่ความ ก้าวหน้าในการรับราชการ

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์คลิปเทปบรรยาย
1) ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือฯ และเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มทร ศรีวิชัย

2) เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มทร ศรีวิชัย จว ตรัง Part 1 จาก 2

3) เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มทร ศรีวิชัย จว ตรัง Part 2 จบ

4) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย จว. ตรัง Part 1จาก 2

5) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มทร ศรีวิชัย จว. ตรัง Part 2 จบ

6) เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทย์ ม มหิดล 28 เมย 59 Part 1 จาก 2

7) เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทย์ ม มหิดล 28 เมย 59 Part 2 จบ

8) ตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มรภ วไลอลงกรณ์ฯ 26 เมย 59

9) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มรภ วไลอลงกรณ์ฯ 25 เมย 59 Part 1 จาก 2

10) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มรภ วไลอลงกรณ์ฯ 25 เมย 59 Part 2 จบ

11) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 18 19 เมย 59

12) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน จากงานประจำ 18 มย 59 ม ราชภํฏลำปาง Part 1

13) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน จากงานประจำ 18 มย 59 ม ราชภัฏลำปาง Part 2 จบ

14) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะ SC ม มหิดล 21 เมย 59 part 1 จาก 3

15) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะ SC ม มหิดล 21 เมย 59 part 2 จาก 3

16) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะ SC ม มหิดล 21 เมย 59 part 3 End

17) ตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยี ม มหาสารคาม 5 เมย 59

18) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณเทคโนโลยี ม มหาสารคาม 4เมย 59 ตอนที่ ๑ จาก ๒

19) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณเทคโนโลยี ม มหาสารคาม 4เมย 59 ตอนที่ ๒ จาก ๒จบ

20) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะเทคโนโลยี ม. มหาสารคาม 4เมย 59 Part เดียวจบ Full HD

21) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะวิทย์&เทคโนฯ ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 31 มีนาคม 59

22) VDO ค้นหาการเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานวิเคราะห์ การประเมินค่างาน ฯลฯ

23) ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ม นเรศวร 29 มีค 59 Part เดียวจบ

24) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะวิทย์&เทคโนฯ ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 31 มีนาคม 59

25) VDO ค้นหาการเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานวิเคราะห์ การประเมินค่างาน ฯลฯ

26) ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ม นเรศวร 29 มีค 59 Part เดียวจบ

27) การเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ม นเรศวร 28 มีนาคม 59 ตอนที่ 1 จาก 2

28) การเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ม นเรศวร 28 มีนาคม 59 ตอนที่ 2 จาก 2

29) ตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย ม ขอนแก่น 25 มีค 59

30) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากดงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ม เกษตรศาสตร์ 3 มีนาคม 59

31) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มข 18 มีค 59 Part 1 จาก 2

32) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มข 18 มีค 59 Part 2 End

33) ตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติ ติดตาม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มทร พระนคร 9 มีนาคม59 PART 1

34) ตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติ ติดตาม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มทร พระนคร 10 11 มีค 59 PART 2

35) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ยะลา 28 กพ 59 ตอนที่ 1

36) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ยะลา 28 กพ 59 ตอนที่ 2

37) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ยะลา 28 กพ 59 ตอนที่ 3 จบ

38) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23 กพ 59 Part 1

39) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23 กพ 59 Part 2

40) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23 กพ 59 Part 3

41) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23 กพ 59 Part 4 End

42) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ม ราชภัฏสกลนคร Part เดียวจบ NEW

43) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ม ราชภัฏสกลนคร Part 1 จาก 2

44) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ม ราชภัฏสกลนคร Part 2 End

45) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงงานประจำ ม ทักษิณ 11 กพ 59 ตอนที่ 1จาก 4

46) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงงานประจำ ม ทักษิณ 11 กพ 59 ตอนที่ 2จาก 4

47) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงงานประจำ ม ทักษิณ 11 กพ 59 ตอนที่ 3จาก 4

49) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ทักษิณ 10 กพ 59 ตอนที่ 1จาก3

50) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากวานประจำ ม ทักษิณ 10 กพ 59 ตอนที่ 2 จาก3

51) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ทักษิณ 10 กพ 59 ตอนที่ 3 End.จาก3

52) วิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ Part เดียวจบ HD

53) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 Part1จาก2

54) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 Part2จาก2

55) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ราชนครินทร์ HD Part 1 จาก 4

56) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ราชนครินทร์ HD Part 2 จาก 4

57) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ราชนครินทร์ HD Part 3 จาก 4

58) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ราชนครินทร์ HD Part 4 End

59) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ราชนครินทร์ ตอนที่ 1 จาก 2

60) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มรภ ราชนครินทร์ ตอนที่ 2 End. จาก 2

61) วิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ฉบับFull HD ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ Part 2 จาก 2

62) วิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ฉบับFull HD ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ Part 2 จาก 2

63) วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 29 มค 59 Part 1 จาก 3

64) วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 29 มค 59 Part 2 จาก 3

65) วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง ม ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 29 มค 59 Part 3 End. จาก 3

66) วิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ Full HD ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Part 2

67) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 28 มค 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเฯ ตอน 1

68) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 28 มค 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเฯ ตอน 2

69) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 28 มค 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเฯ ตอน 3

70) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน1
จาก 7


71) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน2
จาก 7


72) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน3
จาก 7


73) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน4
จาก 7


74) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน5 จาก 7

75) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน6
จาก 7


76) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ วันที่ 27มค 59 ม ราชภัฏเชียงใหม่ ตอน7 จบ

77) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 1 จาก 12

78) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 2 จาก 12

79) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 3 จาก 12

80) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 4 จาก 12

81) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 5 จาก 12

82) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 6 จาก 12

83) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 7 จาก 12

84) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 8 จาก 12

85) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 9 จาก 12

86) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 10 จาก 12

87) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 11

88) วิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ นครราชสีมา 19 มค 58 ตอน 12 End.

89) ตัวอย่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก มจร ขก

90) เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน Part 1 จาก 3

91) เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน Part 2 จาก 3

92) เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน Part 3 End.

93) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 1 จาก13

94) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 2 จาก13

95) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 3 จาก13

96) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 4 จาก13

97) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 5 จาก13

98) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 6 จาก13

99) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 7 จาก13

100) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 8 จาก13

101) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 9 จาก13

102) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 10 จาก13

103) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 11 จาก13

104) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 12 จาก13

105) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ราชภัฏรำไพพรรณี Part 13 End.

106) วิเคราะห์ค่างาน กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 1

107) วิเคราะห์ค่างาน กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 2

108) วิเคราะห์ค่างาน กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 3

109) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 1 จาก 7

110) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 2 จาก 7

111) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 3 จาก 7

112) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 4 จาก 7

113) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 5 จาก 7

114) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 6 จาก 7

115) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมือาชีพ กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร Part 7 End.

116) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part1

117) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part2

118) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part3

119) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part4

120) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part1

121) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part2

122) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part3

123) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part4

124) การเขียนผงานวิเคราะห์จากงานประจำ ม ทักษิณ วข พัทลุง Part5

125) การเขียนคู่มืการปฏิบัติงานงาน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตอน 1

126) การเขียนคู่มืการปฏิบัติงานงาน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตอน 2

127) การเขียนคู่มืการปฏิบัติงานงาน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตอน 3

128) การเขียนคู่มืการปฏิบัติงานงาน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 59 ม ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตอน 4

129) การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ มสธ 30พย 58

130) การวิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ บ้านสมเด็จ Part 1

131) การวิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ บ้านสมเด็จ Part 2

132) การวิเคราะห์ค่างาน เขียนอย่างไรให้ผ่าน มรภ บ้านสมเด็จ Part 3 End

133) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มทร พระนคร 27พค 58 Part 1

134) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มทร พระนคร 27พค 58 Part 2

135) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มทร พระนคร 27พค 58 Part 1

136) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มทร พระนคร 27พค 58 Part 2

137) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มทร พระนคร 27พค 58 Part 3 End
138) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะแพทยศาสตร์ มมส. 13 กค 59 Part1

139) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ คณะแพทยศาสตร์ มมส. 13 กค 59 Part2 จบ

140) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สำนักคอมฯ มมส. 11กค 59 Part 1

141) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สำนักคอมฯ มมส. 11กค 59 Part 2 จบ

142) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ. ลำปาง 5 กค 59 Part 1

143) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ. ลำปาง 5 กค 59 Part 2 จบ

144) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สำนักงานวิทยาเขต มก ศรีราชา 21มิย 59 Part 1

145) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สำนักงานวิทยาเขต มก. ศรีราชา 21มิย 59 Part 2 จบ

146) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิทยการจัดการ มก. ศรีราชา 7 กค 59 Part1

147) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิทยการจัดการ มก. ศรีราชา 7 กค 59 Part 2จบ

148) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ศรีราชา 28 มิย 59 Part 1

149) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ศรีราชา 28 มิย 59 Part 2 จบ

150) การวิเคราะห์ค่างานเพื่อหำหนดตำแหน่งสูงขึ้น มรภ. สารคาม 24 มิย 59

151) วิเคราะห์กรอบอัตรา ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ มรภ. มหาสารคาม 23มิย 59

152) การวิเคราะห์ค่างาน คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มทร. อีสาน ขอนแก่น

153) คู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มก 15 มิย 59 ตอนที่ 1 จาก 2

154) คู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มก. 15 มิย 59 ตอนที่ 2จบ

155) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น 13 มิย 59

156) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มิย 59 1จาก2

157) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มิย 59 2จาก2

158) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง และ การประเมินค่างาน มรภ. เชียงราย 1 จาก 2

159) การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง และ การประเมินค่างาน มรภ. เชียงราย 2 จาก 2

160) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สาธิตองค์รักษ์ มศว24 พค 59 ตอนที่ 1

161) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สาธิตองค์รักษ์ มศว24 พค 59 ตอนที่ 2

162) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ สาธิตองค์รักษ์ มศว24 พค 59 ตอนที่ 3 จบ

163) การเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 30 พค 59

164) การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง ให้สูงขึ้น ม ทักษิณ 25 พค 59 Part เดียวจบ

165) การเขียนผลงานการวิเคราะห์ ม ทักษิณ 26 พค 59 Part เดียวจบ

166) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม.ทักษิณ 25 พค 59 Part 1

167) การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ม. ทักษิณ 25 พค 59 Part 2

168) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทย์ จุฬา 17 พค 59 part 1

169) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทย์ จุฬา 17 พค 59 part 2

170) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทย์ จุฬา 17 พค 59 part 3

171) การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ คณะวิทย์ จุฬา 17 พค 59 part 4 จบ

172) ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือฯ และเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มทร. ศรีวิชัย

173) เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มทร. ศรีวิชัย จว. ตรัง Part 1

174) เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มทร. ศรีวิชัย จว. ตรัง Part 2 จบ  • เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ Part1/2, Part2/2
    วันที่ 18 ก.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  • เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ Part1/3 , Part2/3, Part3/3
    วันที่ 17 ก.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  • เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน part1 , part2
    12 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม3 ขั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ม.ขอนแก่น

ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th